ΚΙΝΗΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Εκτύπωση

23.jpg

Περιγραφή

Χρησιμοποιείται για την μεταφορά  προϊόντων και ταυτόχρονη ανύψωση κατ' επιλογή σε συγκεκριμένο ύψος. Τα προϊόντα οδηγούνται από τη χοάνη τροφοδότησης στη μετ. ταινία και προωθούνται στο σημείο αποθήκευσής τους.

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
  • Πλάτος ταινίας 500mm
  • Μήκος ταινίας (προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη)
  • Βάρος 300Kgr
  • Ισχύς ηλεκτρομειωτήρα 2HP
  • Διάμετρος υδραυλικού εμβόλου 60 mm
  • Μέγιστη ανύψωση 3,5m