Τηλέφωνο Επικοινωνίας

25230 31200 – 31322
25230 31332 (FAX)

Διεύθυνση

Περιθώρι Δράμας,
66033, Δράμα