ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Δυνατότητα εξαγωγής 7-10 στρέματα ημερησίως.
  • Συγκέντρωση κονδύλων σε κάδο big bag,παλετοκιβώτια ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Δείτε και άλλα μηχανήματα