ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος μια σειράς

  • Πλάτος 0,70m και 0,74m
  • Βάρος 300gr
  • Μήκος 2,40m
  • προσαρμόζεταισε τρακτέρ 30HP και άνω
  • Δυνατότητα εξαγωγής 12 στρέμματα ημερησίως

Τύπος δύο σειρών

  • Πλάτος 1,34m,1,40m και 1,50
  • Βάρος 450Κgr
  • μήκος 2,40m
  • Προσαρμόζεται σε τρακτέρ 35HP και άνω
  • Δυνατότητα εξαγωγής 22 στρέμματα ημερησίως.

Δείτε και άλλα μηχανήματα